0341-2281228 , (+91) 9734615831 , (+91) 6295535516
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੇ 7 ਚਰਣਾ ਤੇ ਚੂਨਾਓ

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੇ 7 ਚਰਣਾ ਤੇ ਚੂਨਾਓ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ :

11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਪਸ਼ਚਿਮ ਬਰਧਮਾਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਚੇ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਿੱਟਾ ਆਸਨਸੋਲ ਤੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਬਰਧਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੀਯਤ ਹੋਈ ਹੈ , ਪੱਛਮੀ ਬਰਧਮਾਨ ਜਿਲਾ ਕਾਰਯਾਲੇ ਚੇ ਜਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸਸੰਕ ਸੇਠੀ ਨੇ ਪਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗਾ ਚੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਆ ਦੇ ਪੋਸਟਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਿਕ ਤੋਰ ਤੇ ਆਪਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ

This Post Has 12,921 Comments